Інформація

про функціонування Шульської філії Комунального закладу освіти "Біляївський ліцей

 Первомайської районної державної адміністрації

Харківської області"

(2018/2019 навчальний рік)

Рік заснування: 1957

Завідувач філії (ПІБ, посада, освіта): Гончарова Ірина Миколаївна, повна вища

Заступник завідувача: Винник Олена Вікторівна, повна вища

Контингент учнів: 70             У школі навчається 75 учнів,

                                                              з них учнів 1-4 класів – 37 чол.,

                                                                                  5-9 кл. - 38 чол,

                                                                                  10-11 кл. – 0 чол.

                                                                                   Випускників 9 класів- 7 чол;

                                                                                                         11 класів — 0 чол.

Мова навчання : українська

Профільне навчання: немає

Педагогічний колектив Педагогічний колектив нараховує 13 педагогів (основних), які мають :

                                              Вищу кваліфікаційну категорію – 3 чол.,

                                              І кваліфікаційну категорію - 7 чол.,

                                              ІІ кваліфікаційну категорію — 1 чол.,

                                              категорію “Спеціаліст” – 2 чол.

                                             Звання “старший вчитель” мають 2 чол.

                                              Звання “Вчитель-методист” мають 0 чол.

 

Забезпечення харчуванням:     Харчуванням забезпечено: 100% учнів

                                                          учнів 1-4 класів: 37 учнів

                                                          учнів пільгового контингенту: 15 учнів

                                                        

                                                          Вартість харчування на одну дитину: 10 грн 80 коп

                                                         

Творчий потенціал                 Педагогічний колектив працює над проблемою: “Формування життєвої компетентності – передумова підвищення якості освіти школярів“

 

                                               Участь вчителів школи в конкурсі “Учитель року”: -

                                               

Гурткова робота             В закладі працюють предметні гуртки: «Математичний» (2,4 клас), «Читайлики» (1,3 клас), «Знавці німецької мови», «Літературний», «Правознавець», «Історичний», «Фізичний»

                                                                               гуртки БДЮТ: «Прикладні мистецтва», «Вокальний»

                                                                               гуртки ДЮСШ: «Футбол»

заняттями в яких охоплено 54 дітей (76 %)

 

Підвіз учнів та вчителів        До школи потребують підвозу 13 учнів з 4 населених пунктів.

                                               Перебувають на підвозі 7 вчителів із 2 населених пунктів.             

Матеріально-технічне забезпечення:

       До послуг учнів 9 навчальних кабінетів, 1 компютерний клас, спортивна зала відсутня,,  1 футбольний майданчик, 1 їдальня, 1 майстерня.

                                              Бібліотечний фонд нараховує 2800 тис. примірників художньої та навчальної літератури .

 

На території Роздольської сільської ради зареєстровано 93 дітей віком від 6 до 18 років, із них навчається:

в Шульській філії навчається 51 учень;

           в навчальних закладах м. Первомайський  - 4 чол.;

           в навчальних закладах м.Харків та області - 11 чол.;

           в навчальних закладах району — 1 чол.

 

 

 

 Керівник ЗНЗ/__________________ (І. М. Гончарова)

мп

 

 

 

 

Информация

о функционировании Шульского учебно-воспитательного комплекса

 Первомайской районной государственной администрации

Харьковской области

(2017/2018 учебный год)

Год основания:1957

Директор школы (ФИО, должность, образование): Гончарова Ирина Николаевна, полное высшее

Заместитель директора по УВР: Винник Елена Викторовна, полное высшее

Контингент учащихся: 70      В школе учится 70 учащихся,

                                                              из них учащихся 1-4 класів – 33 чел.,

                                                                                  5-9 кл. - 37 чел,

                                                                                  10-11 кл. – 0 чел.

                                                                                   Випускників 9 классов- 8 чел;

                                                                                                         11 класів — 0 чел.

Язык обучения : украинский

Профильное обучение: нет

Педагогический коллектив Педагогический коллектив насчитывает 14 педагогов, которые имеют:

                                              Высшую квалификационную категорию – 3 чел.,

                                              І квалификационную категорию - 7 чел.,

                                              ІІ квалификационную категорию — 1 чел.,

                                              категорію “Специалист” – 3 чел.

                                             Звание “старший учитель” имеют 2 чел.

                                             Звание Учитель-методист” имеют 0 чол.

 

Обеспечение питанием:     Питанием обеспечено: 100% учащихся

                                                          учащихся 1-4 классов: 33 учащихся

                                                          учащихся льготного контингента: 16 учащихся

                                                         

                                                          Стоимость питания на одного ребенка: 10 грн 80 коп

                                                          Стоимость питания в дошкольном подразделении НВК: 18 грн. 47 коп

 

Творческий потенциал           Педагогический коллектив работает над проблемой: “Формирование жизненной компетентности – предпосылка повышения качества образования учашихся

 

                                               Участие учителей школы в конкурсе “Учитель года”: -

                                               

Кружковая работа           В НВК работают предметные кружки: «Математический» (2,4 класс), «Читайлики» (1,3 класс), «Знатоки немецкого языка», «Литературный», «Правовед», «Исторический», «Физический»

                                                                                 кружки ДДЮТ: «Прикладные искусства», «Вокальный»

                                                                                 кружки ДЮСШ: «Футбол»

занятиями в которых охвачено 54 детей (76 %)

 

Підвіз учнів та вчителів        К школе нуждаются в подвозе 13 учеников из 4 населенных пунктов.

                                               Пребывает на подвозе 7 учителей из 2 населенных пунктов.             

Материально-техническое обеспечение:

       К услугам учащихся 9 учебных кабинетов, 1 компьютерный класс, спортивный зал отсутствует,  1 футбольная площадка, 1 столовая, 1 мастерская.

                                              Библиотечный фонд насчитывает 2800 тыс. образцов художественной и учебной литературы .

 

На территории Роздольского сельского совета прописано 93 детей возрастом от 6 до 18 лет, из  них обучается:

в Шульськом УВК учится 51 учащийся;

           в учебных заведениях г. Первомайский  - 4 чел.;

           в учебных заведениях г. Харьков и области - 11 чел.;

           в учебных заведениях района — 1 чел.

 

Количество прописанных детей дошкольного возраста по Роздольскому сельскому совету: 58 детей

            Посещают дошкольное подразделение УВК — 25 детей.

            Стоимость питания детей в дошкольном подразделении становит — 18 грн 47 коп

В подвозе нуждаются 2 воспитанников из 2 населенных  пунктов (с. Краснопавловское, п. Краснопавловка Лозовского района).

            Коллектив учебного заведения насчитывает 12 человек. Педагогический коллектив состоит из 6 человек. Руководитель дошкольного заведения – Пятенко Яна Викторовна, имеет высшее  педагогическое образование.

 

 Руководитель ОУЗ/ДУЗ__________________ (И. М. Гончарова)