Відгуки членів методичної студії вчителів-предметників про  підручники для 9-го класу

Відгук Винник О. В., вчителя німецької мови

Підручник з німецької мови "Deutsch" (автор С. Сотникова) насичений різноманітними вправами у парах та групах. Містить 8 тем, які пов'язані з різноманітними життєвими ситуаціями. У кінці підручника вміщено граматичний довідник, де зібрано пояснення до вивченої граматики, а також німецько-український словник, який містить слова та вирази, що зустрічаються під час вивчення тем.

Матеріал підручника допоможе учням збагатити свої знання, розширити їх кругозір, ближче познайомитися зі звичаями та традиціями  країни, мова якої вивчається, вдосконалити їх комунікативні вміння та навички.

Відгук Гончарової І. М., вчителя історії

Підручник "Всесвітня історія" (автори С. В. Д'ячков, С. Д. Литовченко) видавництва "Ранок" містить 6 розділів. Перед параграфом автори формулюють головну навчальну проблему, якій присвячений матеріал. До підручника включено практичні заняття. 

Всі дати, поняття, імена історичних осіб виділені. Багато ілюстрацій, карт. Кожен із параграфів містить уривки історичних документів. У кінці кожного розділу узагальнюючі тексти. Підручник кольоровий, цікавий, змістовний.

Підручник "Історія України" (автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк) видавництва "Ранок" містить 5 розділів. У ньому розміщено історичні документи, ілюстрації та схеми. Слова з тлумаченням та теми виділені.  Після закінчення теми - узагальнюючі запитання та тести для підговки до тематичного оцінювання. У кінці підручника - додатки, плани-схеми для самостійної роботи. Підручник ілюстрований, змістовний, цікавий.

Відгук Водолаженка А. С., вчителя фізики

Підручник "Фізика" за редакцією В.Г. Бар’яхтара О.С. Довгого Харків Видавництво “Ранок” 2016.

Матеріал в підручнику викладено послідовно, доступно, зрозуміло , відповідно програмі. Кольорами виділено правила, формули, алгоритми розв’язання основних типів задач, що дає можливість учню швидко зорієнтуватися у викладеному матеріалі. Доступно описано покрокові описи лабораторних робіт. Доцільно розміщено матеріал щодо домашніх експерементальних завдань.

Для самоперевірки учня в підручнику містяться матеріали про відомості та досягнення фізики і техніки в Україні. Це підвищує почуття патріотизму, гордості учнів за свою країну.

 Підручник збагачений великою кількістю ілюстрацій, в тому числі і практичного використання фізики. Вони  мотивують учнів до навчальної діяльності, узагальненню та систематизації матеріалу.

Відгук Донченко І. А., вчителя алгебри та геометрії

У підручнику "Алгебра" 9 клас за редакцією Полонського В. Б., Якір М. С. підібрано обширний та різноманітний дидактичний матеріал. Підручник відзначається доступністю текстів, які учні можуть самостійно опрацювати. Розв'язуючи задачі в тестовій формі із рубрики "Перевірте себе" учень має можливість узагальнити і систематизувати вивчені відомості, отримані навички і вміння. Підручник містить достатню кількість задач, що дає можливість реалізувати принцини рівневої диференціації та індивідуального підходу в навчанні, також підібрані нестандартні задачі, при розв'язанні яких учням треба проявити винахідливість і кмітливість.

Відгук Пушкар О. О., вчителя зарубіжної літератури

Зарубіжна література: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. /Євгенія Волощук, Володимир Звиняцьковський, Оксана Філенко. – К: Генеза, 2017. – 304 с.

Головним завданням шкільної літературної освіти є формування читача, здатного до повноцінного сприйняття художніх творів у контексті духовної культури людства, виховання в учнів інтересу й любові до книжки, спрямованих на самостійне спілкування з мистецтвом слова.

Найпозитивнішим вважаю те, що підручник  містить тексти художніх творів зарубіжної літератури, вивчення яких передбачено чинною програмою.  Хоча деякі твори аж занадто скорочені (Д.Байрон «Мазепа», О.Пушкін  «Євгеній Онєгін» та ін..)

У виданні подається коротка та доступна інформація про життя і творчість авторів художніх творів. Цікавими є рубрики , що висвітлюють різні аспекти й контексти літературних творів. Добре, що до українських перекладів додаються твори мовами оригіналу. Зміст підручника супроводжується продуманим ілюстративним рядом: портрети письменників, ілюстрації до літературних текстів,  схеми,  репродукції картин та скульптур, кадри з мультфільмів,  кінофільмів.

Наприкінці кожної частини підручника подано різнорівневі підсумкові запитання й завдання,  що дає можливість  перевірити засвоєння матеріалів із теми.