ПОЗАШКІЛЬНІ ГУРТКИ

Гурток «Прикладні мистецтва»

 Первомайського районного

 Будинку дитячої та юнацької  творчості Первомайської районної державної адміністрації на базі Шульської філії

                                                          (керівник - В.В.Гончарова)

  

Метою навчальної програми є формування ключових компетентностей особистості засобами технічної творчості.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

пізнавальна – оволодіння основними поняттями та знаннями технічної творчості, декоративно-ужиткового мистецтва, особливостями моделювання та конструювання;

практична – набуття навичок самостійно виготовляти вироби, виконувати технологічні операції, вміння працювати з різними матеріалами та інструментами; орієнтування в інформаційному просторі;

творча – забезпечення розвитку творчих здібностей гуртківців, виховання естетичного смаку, творчої уяви, фантазії, сприяння визначенню індивідуального стилю роботи;

соціальна – розвиток позитивних якостей особистості: працелюбність, наполегливість у досягненні мети, відповідальність за результат власної діяльності; виховання шанобливого ставлення до духовних та матеріальних цінностей світової та вітчизняної культури.

Навчання в гуртку допомагає вихованцям краще засвоювати матеріал багатьох шкільних предметів і навчальних курсів: «Художня праця», «Трудове навчання», «Мистецтво», «Я і Україна» та інших, а також дає основу для навчання в гуртках декоративно-ужиткового мистецтва.

Вихованці беруть участь в конкурсах як на місцевому рівні, так і в районних, обласних етапах.

Спортична секція "Футбол"  Первомайської районної дитячої юнацької спортивної школи (ДЮСШ)

 

 

 

 

(керівник секції Іванов О.В. - вчитель І категорії )

Метою секції є : оптимізації фізичного розвитку дитини, всебічне вдосконалення властивих кожному фізичних якостей і здібностей у єдності виховання духовних і моральних чеснот.

І ставить перед собою завдання:  формувати ряд життєво важливих рухових умінь і навиків,  спортивних рухових умінь і навиків, надбання базових знань науково-практичного характеру.

 

 

ШКІЛЬНІ ПРЕДМЕТНІ ГУРТКИ

Гурток "Юні історики"

Даний гурток відвідують учні 5-8 класів у кількості 9 чоловік. Гурток працює в І семестрі. Керівник гуртка - вчитель історії Гончарова І. М.

 Мета роботи гуртка - сформувати в учнів знання та уявлення про розвиток історії як науки і як живу пам'ять про життя людей у минулому, розвивати вміння працювати з історичними джерелами, виховувати цікавість до історії своєї Батьківщини.

Гурток "Знавці німецької мови"

Гурток відвідують учні 5-9 класів у кількості 10 учнів. Керівник гуртка - вчитель німецької мови Винник О. В. Даний гурток буде працювати у ІІ семестрі. Мета гуртка:

        - формування таких світоглядних ідей: пізнання світу, розвиток навичок дослідницької роботи, формування вмінь узагальнювати отримані знання, аналізувати та застосовувати практично;

           - формування вмінь заданого рівня в аудіюванні, говорінні, письмі, читанні, перекладі;

        - моральне виховання, а саме: розвиток почуттів інтернаціоналізму, гуманізму, толерантності;

 

         - естетичне виховання учнів в процесі знайомства з літературними та музичними творами, творами художнього  мистецтва країни, мова якої вивчається.

Гурток "Літературний"

До складу гуртка входять учні 6,8 класів у кількості 10 учнів. Керівник гурка вчитель української мови та літератури Пушкар О. О.

Завдання гуртка:

 - поповнення та поглиблення літературних знань;

- розвиток пізнавальної діяльності учнів засобами словесності в позакласній роботі;

 - підготовка дітей до життя в соціумі;

 - виявлення та розвиток творчих здібностей учнів;

 - виховання інтелектуально та морально розвиненої особистості як найвищої цінності суспільства.

Гурток "Фізичний"

До його складу входять учні 7-9 класу. Керівник гуртка - вчитель фізики Водолаженко А. С.

Метою гуртка є розвиток експериментальних умінь та дослідницьких навичок, креативних здібностей учнів, формування і розвиток логічного, творчого та критичного мислення учнів в процесі  поглибленого вивчення фізики.

Завдання гуртка:

-                     поглибити і розширити знання та вміння з фізики, що дозволяють отримати якісні результати в конкурсах, та олімпіадах.

-                     навчити вимірювати фізичні величини прямими та непрямими методами;

-                     навчити користуватися основними електровимірювальними та електронними приладами;

- розвивати стійкі  пізнавальні інтереси, інтелектуальні здібності в процесі набуття знань і вмінь по фізиці з використанням різних джерел інформації, в тому числі сучасних інформаційних технологій.

Гурток "Математичний".

(керівник гуртка - Донченко Інна Анатоліївна).

 До складу гуртка входять учні 5-9 класів.

Основні завдання    математичного гуртка:

1. Формування і розвиток розумових операцій: аналізу і      синтезу, порівнянь, аналогій, класифікацій, узагальнень.

2. Розвиток та тренінг мислення взагалі й творчого зокрема.

3. Підтримання інтересу до предмета (унікальність красивих та  цікавих задач слугує мотивом до навчальної діяльності).

4. Розвиток таких якостей творчої особистості, як пізнавальна  активність, посидючість, завзятість у досягненні мети, самостійна        творчість.

5. Підготовка учнів до творчої діяльності, математичних  досліджень. Тут потрібно сприяти творчому засвоєнню знань, способів  дій, розвивати уміння переносити знання і способи дій у незнайому  ситуацію і бачити нові функції об'єкта.

Гурток "Технічний"

Склад гуртка - учні 5-9 класів.

Керівник - Водолаженко А. С., вчитель трудового навчання.

Метою гуртка є формування особистості учня, розвиток його здібностей, обдарувань, наукового світогляду, залучення учнів до активної участі у різноманітних видах конструкторсько–технічної діяльності, формування любові до суспільно-корисної праці.